loader image

+993 12 93 44 26

info@agzybirlik-tm.com

744000 Aşgabat, Magtymguly şaýoly, 111A

Iş orunlary
Agzybirlik Tilsimaty

Başlangyç C#
Işläp taýýarlaýjy

 • Talaplar:

  Ýaşy: 20-35

  Bilimi: orta, ýokary ýa-da ýörite orta

  Rus dilini bilmeli we başlangyç iňlis dilini bilmeli Ýazgysy:

  Ýazgysy: Aşgabat şäheri bolsa gowy

 • Bilimi we başarnygy:

  1. Programmalary C# (.NET) işläp taýýarlamakda tejribäň bolmagy

  2. SQL bilen işlemekde tejribäň bolmagy

  3. EF Core, ASP.NET bilmeklik artykmaçlyk bolar

  4. OGP ýörelgelerine düşünmek

 • Şahsy häsiýetleri:

  1. Tutanýerlilik

  2. Jogapkärlilik

  3. Maksada okgunlylyk

  4. Möhletleri berjaý etmeklik (jogapkärçilikli çemeleşme)

  5. Toparda işlemäge taýýarlyk

  6. Işlemäge we ösmäge isleg

Işläp taýýarlaýjy
Android

 • Talaplar:

  Ýaşy: 20-35

  Bilimi: orta, ýokary ýa-da ýörite orta

  Rus dilini bilmeli we başlangyç iňlis dilini bilmeli Ýazgysy:

  Ýazgysy: Aşgabat şäheri bolsa gowy

 • Bilimi we başarnygy:

  1. Android üçin priloženiýeleri işläp taýýarlamakda tejribe

  2. Android we Android Studio operasion ulgamlaryny bilmek

  3. Java bilmek

  4. Toparda iş tejribesi

 • Şahsy häsiýetleri:

  1. Tutanýerlilik

  2. Jogapkärlilik

  3. Maksada okgunlylyk

  4. Möhletleri berjaý etmeklik (jogapkärçilikli çemeleşme)

  5. Toparda işlemäge taýýarlyk

  6. Işlemäge we ösmäge isleg

3D modelirleme we
wizuallaşdyrma

 • Talaplar:

  Ýaşy: 20-35

  Bilimi: orta, ýokary ýa-da ýörite orta

  Rus dilini bilmeli we başlangyç iňlis dilini bilmeli Ýazgysy:

  Ýazgysy: Aşgabat şäheri bolsa gowy

 • Bilimi we başarnygy:

  1. 3D modelirleme we wizuallaşdyrma (Autodesk 3ds Max, Corona , V-Ray);

  2. Surat we renderleriň retuşy we post işläp taýýarlama (Adobe Photoshop);

  3. Autodesk 3D Max, Adobe Photoshop ynamly işlemek;

  4. Köp tabşyryklylyk režiminde işlemäge başarnyk

 • Şahsy häsiýetleri:

  1. Tutanýerlilik

  2. Jogapkärlilik

  3. Maksada okgunlylyk

  4. Möhletleri berjaý etmeklik (jogapkärçilikli çemeleşme)

  5. Toparda işlemäge taýýarlyk

  6. Işlemäge we ösmäge isleg